Εταιρικό προφίλ Εκτύπωση
Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι μια σύγχρονη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής και συντήρησης τεχνικών έργων. Αποτελεί την εξέλιξη της ατομικής επιχείρησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΣΥΚΑΣ, η οποία ξεκίνησε την δραστηριότητα της το 1972 ως επιχείρηση κατασκευής και συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Από το 1995 η ατομίκή αυτή επιχείρηση προσέθεσε στην δραστηριότητα της και το αντικείμενο της κατασκευής οικοδομικών έργων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί τον Φεβρουάριο του 2000 στην τεχνική εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Σήμερα, η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατασκευή τεχνικών έργων καθώς και την συντήρησή τους, καλύπτοντας τους τομείς των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο παραγωγικό εξοπλισμό μεγάλης δυναμικότητας και εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Οι παράγοντες αυτοί, της επιτρέπουν να διασφαλίζει κορυφαία ποιότητα, συνέπεια στις παραδόσεις και μέγιστη ασφάλεια και αποδοτικότητα στα έργα που υλοποιεί.

Καταγράφοντας ήδη στο ενεργητικό της την ολοκλήρωση πολλών και σημαντικών έργων, οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών, η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ανοίγει δρόμους για νέες συνεργασίες που χαρακτηρίζονται από συνέπεια, αμοιβαιότητα και αποτελεσματικότητα.